<< Ga terug

Vooruitblik met drie Hattemers op verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap

Vooruitblik met drie Hattemers op verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap

HATTEM – Op 20 maart mogen we weer naar de stembus. Dan namelijk gaan we een keus maken welke politieke partijen ons mogen vertegenwoordigen in de Provinciale Staten en het Waterschap. Wij spraken met een drietal Hattemers die op de verschillende lijsten staan, Gert Kers (ChristenUnie), Rosmarijn Boender (VVD) en Lily Ruijs (VVD).

Gert Kerst staat op de 12e plaats voor de ChristenUnie tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Rosmarijn Boender bezet voor dezelfde verkiezing plaats 2 bij de VVD en Lily Ruijs is verkiesbaar voor het Waterschap. Zij staat 9e op de lijst. Voor de goede orde bezetten de ChristenUnie en de VVD in de provincie respectievelijk 4 en 9 zetels. Daarbij heeft de VVD ook twee gedeputeerden. Overigens staat ook voormalig ChristenUnie-raadslid Jacobien van der Worp op de lijst voor het Waterschap. Zij is terug te vinden op plek 25.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn voor de meeste mensen echt ‘een ver van mijn bed-show’. Weinig mensen interesseren zich daarvoor en hebben ook geen idee wat een provincie doet. Gert Kers vertelt dat de provincie met name op het gebied van ruimtelijke ordening veel doet. “Ze bepalen waar een woonwijk komt, bedrijventerreinen en waar de sportvelden, natuurbeheer en handhaving in het buitengebied enzovoort. En de provinciale wegen en het regionaal openbaar vervoer zijn de verantwoordelijkheid van de provincie.” De provincie zorgt ervoor dat er voldoende sportgelegenheden zijn voor iedereen en dat er op elke plek in de provincie binnen vijftien minuten een ambulance ter plaatse kan zijn. Ook subsidieert de provincie culturele activiteiten en is zij betrokken bij het herstel en behoud van karakteristieke monumenten, archeologie en bibliotheken. Iedere provincie heeft minimaal één eigen regionale omroep die door de provincie wordt gefinancierd. Samen met gemeenten stimuleert de provincie projecten voor onder andere ouderenzorg, vrijwilligerswerk en de regionale patiënten- en consumentenplatforms. De provincie Gelderland is ook een rijke provincie geworden door de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen. Wat de ChristenUnie betreft kunnen deze gelden worden geïnvesteerd in de energietransitie zoals bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen op het terrein van de oude stortplaats aan de Oranje Nassaulaan.

Ook controleert de provincie gemeenten als het gaat om het gemeentelijke huishoudboekje. Als dat niet goed voor elkaar is, zoals de gemeente Heerde enkele jaren geleden had, dan komt de gemeente onder toezicht van de provincie.

Gert Kers staat voor de ChristenUnie op een niet verkiesbare plek gezien het feit dat de partij op dit moment 4 zetels heeft. “Na 24 jaar raadslidmaatschap heb ik er voor gekozen om even afstand te nemen van de politiek. Wel heb ik aangegeven mijn jarenlange dossierkennis graag in te willen zetten.. Maar ja, als we zoals hier nu zitten met zijn drieën, dan kriebelt het ook wel weer, ik sluit niets uit”, lacht Kers.

Het is van groot belang, zo vinden de drie politici dat er voldoende Statenleden vanuit alle regio’s uit Gelderland vertegenwoordigd zijn. “Wij willen niet alleen voor de regio, maar zeker voor Hattem opkomen”, valt uit alle drie de monden op te maken. En er zijn nogal onderwerpen die de komende jaren in Hattem en omgeving te maken hebben. Denk aan de verdere ontwikkeling van ’t Veen naar woningbouw, de verdere ontwikkeling van industrieterrein H2O en de aanleg van de afslag aan de A28, wat betreft H2O.

Ook het onder de grond brengen van elektriciteitsmasten is iets waar een taak ligt voor de provincie. “We moeten kijken waar de haalbaarheid hiervan ligt. Het grote probleem is altijd, wie betaalt zoiets”, vertelt Rosmarijn Boender. “Maar het moet een voorwaarde zijn, dat ondergronds brengen, zeker als het gaat om veiligheid en de verdere herontwikkeling van ’t Veen naar woningbouw en het plaatsen van een school daar.”

Ook de zelfstandigheid van gemeenten zoals Hattem is natuurlijk een onderwerp waar de provincie zich mee bemoeit. “Dat moment van wel of niet zelfstandig blijven, kan wel eens sneller komen dan je denkt. Zelfstandig blijven op zich is geen doel. Je moet kijken wat goed is voor Hattem”, zo vinden de drie Hattemse politici. Samengaan met Zwolle ziet Kers niet zitten. “Zwolle heeft hele andere problematiek als Hattem. Wij passen beter bij de Noord-Veluwe.”, aldus Kers. “Maar de verdergaande bestuurlijke samenwerking moet vooral van onderop komen en laat ik graag aan de huidige Hattemer ChristenUnie-fractie over.” Voor Rosmarijn Boender is een fusie geen doel op zich maar meer een middel om krachtig bestuur en een goede dienstverlening aan de inwoners te kunnen blijven bieden.”

Maar waarom moet er gestemd worden op de ChristenUnie? “Een partij. We richten ons op een zorgvuldige omgang met de schepping en vinden duurzaamheid van groot belang”, aldus Kers.

De VVD propageert eigen verantwoordelijkheid. “Die eigen verantwoordelijkheid kun en moet je nemen. Wij vinden gelijkwaardigheid van groot belang, net als het belang van Hattem in onze provincie. Daarbij moet je niet, maar mag je stemmen op ons. Wij willen onder meer een goede bereikbaarheid van de Veluwe via de A28 en A50, doorgaande fietsroutes, meer woningen, onder meer door hergebruik van verloederende bedrijventerreinen en leegstaand agrarisch vastgoed en meer toezicht in buitengebieden”, aldus Boender.

Dan door naar het Waterschap. Staat de provincie ver van onze bed, dan is het Waterschap nog een stap verder van ons bed af. “Ja, en toch is het Waterschap het alleroudste bestuursorgaan in ons land”, vertelt Lily Ruijs. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, beide voorgezeten door een dijkgraaf.

Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden: eigenaren van grond (de ingelanden, pachters van grond, eigenaren van gebouwen (tot 2008), bedrijven en sinds 1992 ook alle bewoners (de ingezetenen). Aan bepaalde belanghebbenden (bijvoorbeeld milieuorganisaties) kan de bevoegdheid worden toegekend leden te benoemen.

Het algemeen bestuur kiest uit haar leden een aantal heemraden om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. Dit college van dijkgraaf en heemraden is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente, al is een waterschapsbestuur monistisch terwijl een gemeentebestuur inmiddels dualistisch functioneert. De dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur en wordt door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Het Waterschap houdt zich bezig met veiligheid, schoon water en duurzaamheid.

Het Waterschap krijgt geen gelden van de overheid. De burgers betalen het Waterschap door middel van belastingen. “De provincie en het waterschap hebben veel raakvlakken. Bij het Waterschap is duurzaamheid ook van enorm belang voor nu en voor de toekomst. Je ziet hoe machtig water is. Dat zie je overal op de wereld. Daarom is een goed Waterschap heel erg belangrijk”, aldus Lily Ruijs.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Dijkpoorter

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement