<< Ga terug

Ingezonden brief: Hoog-Over-Hattem strijdt voort tegen laagvliegen

Ingezonden brief: Hoog-Over-Hattem strijdt voort tegen laagvliegen

HATTEM - Hoog-Over-Hattem, samen met 17 andere actiegroepen verenigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen), is de laatste weken weer zeer actief geweest, om de belangen van ons prachtige, historische en vooral stille HATTEM te verdedigen tegen de ongeremde luchtvaartplannen van de regering Rutte.

Recent hebben vertegenwoordigers van HOH in het Haagse Nieuwspoort een goed bezochte persconferentie gehouden. Vele Kamerleden, journalisten en vertegenwoordigers van genoemde actiegroepen waren aanwezig. SATL-voorzitter, Hattemer Mijndert Ververs benadrukte dat de rampzalige plannen van het huidige kabinet, om een steeds toenemend aantal vliegtuigen zeer laag van en naar Lelystad Airport te laten vliegen, niet acceptabel zijn.

Vele gemeenten in Noord/Midden en Oost-Nederland worden bedreigd door een groot aantal zeer laag geplande vliegroutes, die bovendien geleidelijk steeds intensiever gebruikt zullen worden. Over enkele jaren beoogt het Ministerie van I & W een totaal van 45.000 vluchtbewegingen te bereiken.

Hattem en Wezep behoren tot de meest bedreigde plaatsen. Recent overleg van burgemeesters en raadsleden van onze regio met het Ministerie van I & W heeft geen concrete verbeteringen opgeleverd. Er is zelfs sprake van aanpassing van enige vliegroutes, welke eerder verslechtering dan verbetering inhouden.

Op 21 februari j.l. werd in het TV-programma Eén Vandaag uitgebreid aandacht gegeven aan het Laagvlieg-probleem.

In Hattem werd gesproken met Mijndert VerversenLeon Adegeest (bestuurslid HoogOverijssel).). Adegeest kreeg grote bekendheid toen hij ernstige fouten ontdekte in het voor Lelystad Airport gepubliceerde MER rapport. Deze ontdekking leidde tot belangrijke wijzigingen in de aanpak van het LA-project.

Adegeest en Ververs zijn beiden zeer kritisch over de aanpak door het Min. van I&W. Ververs: het doordrukken van dit project tegen de wil van een groot deel van de bevolking is niet democratisch, maar onbehoorlijk bestuur.

Adegeest: intussen hebben we nieuwe ernstige fouten gevonden t.a.v. de geluidslast. Kortweg: geluid legt grotere afstand af bij lagere temperatuur. Minister Van Nieuwenhuizen rekent stiekum met een temperatuur van 25 graden in plaats van de werkelijke 15 graden. Dit verdubbelt het aantal decibels naar 3, waarmee je het effect krijgt van een dubbele hoeveelheid luchtverkeer! Dit is door ons goed gedocumenteerd.

Dus 1,5 decibel is significant, waarmee ook de contouren gaan verschuiven. Deze liggen vast in het luchtvaartbesluit. Dus zijn zij nu niet goed vastgelegd.

Conclusie: het gebied waar we last hebben van herrie is veel groter dan het Ministerie beweert.Maar daar blijft het niet bij: ook bij het onderwerp “birdstrikes” is het verhaal niet correct gebracht. Volgens het Ministerie

zouden birdstrikes bij LA niet gevaarlijk zijn. Maatstaf: niet meer dan 4 x botsing met vogels per 10.000 vliegbewegingen. Echter Adegeest heeft andere documenten van het Ministerie gevonden, waarin sprake is van 12 botsingen per 10.000 bewegingen! Dus niet per definitie veilig.Men zal dus vele maatregelen moeten nemen om de vliegveiligheid te kunnen waarborgen.

En: gaan we de Oostvaarderplassen opofferen? En de vogels massaal afschieten? Gaan we de plassen asfalteren teneinde de vogels te verjagen? Gaan we de Weerribben en de ooievaarskolonies ontmantelen. Gaan we ze afschieten?

Want vliegveiligheid is natuurlijk NR.ÉÉN !

Ververs: ik heb gesproken met piloten die op die basis weigeren te vliegen. Uit morele verantwoordelijkheid jegens de passagiers. Vraag journalist: denkt u dat deze informatie moedwillig is achtergehouden door het Ministerie?

Antwoord van Adegeest na enig nadenken: in dit geval denk ik dat dit wel moedwillig is achtergehouden.

Want: er is zeer expliciet naar gevraagd; er is door ornithologen zeer voor gewaarschuwd; er is verwezen naar radarmetingen die zijn gedaan. Een Defensie ornitholoog heeft gezegd: “mensen, dit kunnen we niet doen!”

Bij Defensie zijn hierdoor vliegtuigen neergestort. Een plan is gemaakt om dit te voorkomen. Er zijn plannen gemaakt bij Defensie. Die kennis is er! Dat had toch een keer naar buiten gebracht moeten zijn door het bevoegd gezag?

We moeten daar toch naar kijken?!

Adegeest en Ververs trekken een schokkende conclusie:

De Kamer wordt structureel verkeerd geïnformeerd!

En kan dus geen besluit nemen dat is gebaseerd op de juiste feiten.

Indien de mensen van het Ministerie er niet meer uitkomen wordt er geroepen: het is opdracht van de Kamer.

Ververs: de Kamer beslist dus over zaken waarover zij onvoldoende is geïnformeerd.

Adegeest: Exact, meerdere malen aantoonbaar fout geïnformeerd. Ververs: De mensen willen dit niet en de Minister doet het lekker toch. De Minister is dienaar. Dit kan niet!Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Dijkpoorter

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement