<< Ga terug

De ‘Mercedes’ van het college in Hattem heeft last van zand in de motor!

De ‘Mercedes’ van het college in Hattem heeft last van zand in de motor!

De ‘Mercedes’ van het college in Hattem heeft last van zand in de motor!

Het lijkt erop dat de (deel)auto van dit college niet meer zo lekker loopt en dat de waarschuwingslampjes al enige tijd branden. Toch toeren de wethouders er nog rustig op los! In 2019 bedraagt het jaarlijkse tekort € 439.000, maar in 2023 is dat opgelopen naar € 866.000, waardoor onze algemene reserve in 2023 circa € 2,8 miljoen negatief is.

U zult misschien denken: waarom komt de VVD dan met een ‘Mercedes’?, maar daarvoor moet ik even terug in de tijd.

Tijdens het aantreden van dit college vroegen wij ons als VVD Hattem openlijk af: “Deux Chevaux of Mercedes”, want er was ambitie te óver in het gepresenteerde coalitieakkoord, maar er ontbrak een financiële paragraaf. Ambitie is mooi, maar daarbij ook nog een verhoging van het aantal uren voor dewethouders was op dat moment zeer zorgelijk! Er kwam dus een Mercedes en dat kon volgens de VVD alleen maar een OZB-verhoging inhouden, want ambitie en mankracht is kostbaar.

Bij de behandeling van de begroting 2019 vroeg de VVD zich oprecht af: “Wil Hattem de Mercedes van dit college wel betalen?”, want op dat moment werd inzichtelijk wat de uitvoering ging kosten. Van balans qua ‘willen en kunnen’ was geen sprake. Wij hebben daarom als VVD Hattem tegen de begroting 2019 gestemd, want in onze ogen werden er onverantwoorde risico’s genomen.

Zo was de extra OZB-verhoging van 5% al ingeboekt. Ook werd duidelijk dat het zou leiden tot een forse toename van de schulden. Om de investeringen te kunnen realiseren werd dus niet alleen ‘met de pet’ bij de huidige inwoners van Hattem rondgegaan, maar ook bij toekomstige generaties. Op voorhand zou in 2019 en 2020 ook een aanzienlijke onttrekking uit de reserve Sociaal Domein plaatsvinden.

In de begroting van 2019 werden dus de grenzen opgezocht. Ondanks dat de afgelopen jaren de financiën met inzet van allé Hattemers op orde waren gebracht. De VVD is niet de enige partij die dit college op dat moment heeft gewaarschuwd. Ondanks dat rekenden zij zichzelf al rijk met aanzienlijke voordelige bijstellingen vanuit het Rijk.

Daar waar het coalitieakkoord en de begroting 2019 dus vol stonden met plannen die geld gingen kosten, staan de Voorjaars- en Kadernota in het teken van bezuinigingen.

In de voorjaars- en kadernota worden zoekgebieden aangegeven, waarvan wordt verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van reëel structureel evenwicht. Ze leveren inderdaad een bijdrage, maar volgens de VVD zijn deze zoekgebieden een druppel op een gloeiende plaat (2019: € 93.000). Wij verwachten dan ook dat deze coalitie haar verantwoordelijkheid pakt, en de gestelde ambitie écht verminderd. De VVD heeft het college de afgelopen raadsvergadering nogmaals van ideeën voorzien.

Om terug te komen op de Mercedes, welke inmiddels tot stilstand is gekomen. De VVD wil dit collegedus best een (voor)zetje geven, maar wij willen in ieder geval niet dat u, de inwoner van Hattem, als ‘pechhulp’ wordt ingeschakeld. Wij willen dus geen OZB-verhoging als sluitpost, maar wij willen wél de beloofde compensatie precariobelasting (de Vitens-tax).

Natuurlijk mag er ambitie worden getoond. Ook wij hebben ambities voor deze mooie stad, maar u kent ons ook als een partij die keuzes durft te maken. Durf eens ‘Nee’ te zeggen! Eenvoudigweg omdat je verantwoord met belastinggeld om moet gaan. Misschien moet dit college de tijd nemen voor enige bezinning (terug naar de tekentafel) of een stapje terug doen, want de kadernota heeft de VVD Hattem niet kunnen overtuigen.

Fractie VVD Hattem.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo